Velkommen til byens største fællesskab

Velkommen til Virup IF

Virup IF - En del af Hjortshøj!


Sammen arbejder vi for de forpligtende fællesskaber og for at sikre et idrætstilbud for børn og unge i Hjortshøj.


Hold dig opdateret på arrangementer, stævner og foreningslivet.


Vi har fantastiske oplevelser til børn og voksne i alle aldre og skulle du have lyst til at være med, er du meget velkommen!


Kontakt os allerede i dag så finder vi det helt rigtige hold til dig!

Facebook feed

Dagsorden til Generalforsamling 16/4

Afholdes i forbindelse med Foreningens Aften

§ 9 i vedtægterne
Dagsorden for ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
• Aflæggelse og godkendelse af forslag til kontingent og budget for det kommende år
• Behandling af indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen
• Valg af en revisor
• Valg af formand (i lige år)
• Valg af kasserer (ulige år)
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af en suppleant

• Eventuelt


Virups Sponsorer

Kontaktformular