Foreningsånd - vores "kernefortælling"

Virup IF er en forening der bygger på fællesskab, frivillighed og venskab. Vi tilbyder børn, unge og voksne i Hjortshøj en sund og sjov fritidsinteresse hvor tryghed, glæde og det forpligtende fritidsfællesskab er i højsæde.

Vi mener, at vi har et fælles ansvar og formål, der rækker videre end blot at give børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt. Vi har også et ansvar for de vilkår, idrætten og fællesskabet skal fungere på: Der skal være plads til alle.

Idræt bygger på fællesskab, hvor vi forpligter os overfor hinanden. Når det er let og når det ikke er så let. Vi skal være ét social netværk, hvor ingen er sig selv nok. Hvor det er tilladt at dygtiggøre sig og tilladt at fejle. Hvor det er tilladt at være sig selv og hvor man kommer som den, man er.

Med følgende retningslinjer mener vi, at Virup IF har et godt fundament for det arbejde der foregår i foreningen og som kan medvirke til at udvikle foreningens fællesskab yderligere.

Grundprincipper

Vi arbejder for:

1. At fremme de generelle vilkår for idrætsaktiviteter for alle i Hjortshøj.

2. At samarbejde med lokale organisationer – overordnet og i forhold til konkrete aktiviteter.

3. At styrke samarbejdet mellem alle aktivitetsudvalgene på tværs af idrætsgrene.

4. At udvikle meningsfyldte traditioner.

5. At bevare og fremme en stærk organisation gennem uddelegering og ansvarlig varetagelse af ansvarsområderne.

6. At det enkelte medlem skal have det godt med sit hold, sin sport og sit fællesskab.

7. At det enkelte medlem skal opleve mulighed for udvikling af sine færdigheder.

8. At dygtiggøre trænere gennem leder- og træneruddannelse.

9. At fremme “den gode klubånd”, venskab, fairplay, åbenhed og dialog.

10. At have et godt samarbejde med forældre og inddrage dem i foreningen.

Opførsel

I Virup IF har vi en god foreningsånd. Derfor kræver vi at alle tilknyttede udviser respekt og høflighed overfor hinanden i foreningen, samt ved eksterne aktiviteter uden for foreningsregi.

Vi forventer at alle med tilknytning:

  • Udviser fairplay og godt humør.
  • Respekterer de regler og rammer, der er sat i foreningen. På udebane såvel som hjemmebane.
  • Taler pænt til hinanden. Det vil sige at vi ikke accepterer sjofle eller på anden måde stødende og krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i private beskeder og på alle sociale medier.
  • Efterstræber ikke at komme med negative kommentarer og tilråb, hverken til modstandere, officials eller egne aktive. Grimt sprog bør ikke accepteres.
  • Efterlever at VIF er en mobbefri zone. Til enhver tid.

Ved aktiviteter med andre foreninger skal der udvises venlighed og der siges tak for samværet. Ved konkurrence og kampe udvises samme til modstandere og dommere. Endvidere ønsker vi et godt omdømme generelt, både i Hjortshøj og udenfor byen. Det betyder at man også i privatregi er opmærksomhed på hvordan man taler om foreningen, sine holdkammerater og trænere.


Foto: VIF medlemmer og Poul Nyholm

First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
First slide